πονησαμένοισι

πονησαμένοισι
πονέομαι
work hard
aor part mp masc/neut dat pl (epic ionic aeolic)
πονέω
work hard
aor part mid masc/neut dat pl (epic ionic aeolic)
πονέω
work hard
aor part mp masc/neut dat pl (epic ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”